1. Deelnemer
Waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken van “deelnemer” word gesproken, word er ook van een “deelneemster” gesproken.

2. Deelname:
Deelname aan de Winter Experience Hike gebeurt in teamvorm. Sinds 2015 is er geen maximum grootte meer qua groep. Een groep bestaat uit minimaal 2 personen.

3. Inschrijving
Wanneer men deel wilt nemen aan de Winter Experience Hike gelden de onderstaande stappen.
• Aanmelden gaat via het online inschrijfformulier waarop alle gegevens op worden ingevuld, bij inschrijving gaat men akkoord met de algemene voorwaarden.
• Aanmelding is definitief na de controle door de organisatie van de Winter Experience Hike.
• Na de controle krijg je voor je team een teamnummer toegewezen van de organisatie van de Winter Experience Hike
• Wanneer men beslist toch niet deel te nemen aan de Winter Experience Hike dient men wel het inschrijfgeld a €40,00 per persoon te betalen aan de organisatie van de Winter Experience Hike.
• De Winter Experience Hike is een minimumleeftijd van 15 jaar.
• De deelnemer dient fysiek ook in staat zijn te kunnen hiken, bij twijfel beslist de organisatie. Deze beslissing is bindend.

4. Gezondheid
Wanneer men is ingeschreven krijgt men per persoon nog een gezondheidsformulier toegestuurd wat men digitaal moet invoeren. Zo heeft de organisatie van alle deelnemers voldoende informatie. Het is verplicht dit formulier in te vullen anders kan men niet deelnemen aan de Winter Experience Hike. Mocht dit gebeuren worden de kosten wel in rekening gebracht.
• Alcoholische dranken worden alleen verstrekt aan deelnemers welke ouder als 18 zijn. Deelnemers onder de 18 mogen GEEN alcoholische consumpties nuttigen tijdens de Winter Experience Hike.

5. Posten
Tijdens de route zal men posten tegen komen
• Op elke post is een vuilniszak aanwezig om afval in te deponeren, laat geen afval achter op route.
• Volg de aanwijzingen op van de postbemanning, hun beslissing is bindend en over de uitslag word niet gediscussieerd.
• Ben sportief en speel niet vals op de posten.

6. Hike regels
De regels van de Hike
• Het is ten strengste verboden van een ander vervoermiddel gebruik te maken, dan in opdracht van de organisatie van de Winter Experience Hike.
• De Winter Experience Hike dient gelopen met bepakking.
• Door de Hike-leiding wordt op het overnachtingspunt een tijd vastgesteld waarna het stil dient te zijn.

7. Veiligheid
• Wanneer men langs een weg loopt waar geen voetpad beschikbaar is loopt men in de berm achter elkaar en absoluut niet naast elkaar.
• Het alleen lopen is om veiligheidsredenen niet toegestaan.
• De zichtbaarheid van de deelnemers laat, in de avonduren laat de wensen over. Daarom heeft de organisatie van de Winter Experience Hike besloten iedereen in de avonduren te verplichtte met een veiligheidshesje te lopen.

8. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Iedere deelnemer loopt voor eigen risico. De organisatie van de Winter Experience Hike aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen die de deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van de tocht zouden overkomen. De organisatie van de Winter Experience Hike aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade aan of vermissing en diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaande aan, tijdens of na afloop van de tocht in zijn bezit heeft. Daarnaast is de organisatie ook niet verantwoordelijk voor de alcoholconsumptie van de deelnemers. Alle deelnemers welke alcohol nuttigen dienen 18+ te zijn, en worden geacht zelf te letten op hun alcoholinname. Mocht een deelnemer zich misdragen als gevolg van alcohol, houdt de organisatie het recht de deelnemer onthouden van de rest van het weekend.

9. Slotartikel
Bij inschrijving wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet beslist de organisatie van de Winter Experience Hike.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *